Katedra

změna názvu atéliéru  pokračování ve funkci

VOLNÉ UMĚNÍ

 
Ateliér veškerého sochařství


  1990 — 2010

Kurt Gebauer, Jana Skalická (90-98), Jiří Kočí (94-95), Klára Bémová (99-00), Lenka Klodová (00-01), Ivana Junková (01-10), Martina Niubo (04-05), Dagmar Šubrtová (04-10)

     
  Ateliér sochařství

  2011 — 2015 Dominik Lang, Edith Jeřábková
 
Ateliér intermediální a konceptuální tvorby


  1990 — 2003

Adéla Matasová, Dagmar Piorecká
     
  Ateliér intermediální konfrontace   2004 — 2015 Jiří David, Milan Salák

 
Ateliér malby

  1990 — 2002

Pavel Nešleha, Michal Strejček (91-02), Roman Hudzinec (95-02)

      2003 — 2010 Stanislav Diviš

      2011 — 2015 Jiří Černický, Marek Meduna

  Ateliér supermédií   2008 — 2014 Federico Diaz, David Kořínek 1

      2015 1 David Kořínek, Milan Mikuláštík

  Ateliér fotografie   1996 — 2005

  2006 — 2007

  2008 — 2015
Pavel Štecha

Ivan Pinkava

Aleksandra Vajd, Hynek Alt, Peter Fabo