Autor

ANNA POGRANOVÁ

Téma

OBDOBÍ TRANSFORMACE

Rozhovor

JIŘÍ BARTA

MICHAELA KUKOVIČOVÁ

Katedra

GRAFIKA