Autor

ANNA BUJŇÁKOVÁ

Téma

MULTIDISCIPLINARITA

Rozhovor

ZDENA BAUEROVÁ

LUDMILA ŠIKOLOVÁ

Katedra

UŽITÉ UMĚNÍ