Autor

ANNA REMEŠOVÁ – VOJTĚCH NOVÁK

Rozhovor

LUBOŠ ČECH

IT