Autor

ANNA REMEŠOVÁ – VOJTĚCH NOVÁK

Téma

TRANSFORMACE

Rozhovor

LUBOŠ ČECH

IT