Autor

MARTINA POLIAČKOVÁ

Téma

PERMANENTNÁ TRANSFORMÁCIA

Katedra

VOLNÉ UMĚNÍ