Autor

MARTINA POLIAČKOVÁ

Téma

PERMANENTNÁ TRANSFORMÁCIA

Rozhovor

ADÉLA MATASOVÁ

Katedra

VOLNÉ UMĚNÍ